Industri

Våra arbeten inom industrin omfattar bland annat laboratorier, kylcentraler, värmecentraler, process rum, och fjärrvärme. Vi har utbildade erfarna licens svetsare i företaget som utför denna typ av arbeten.

 

Industri 1 Industri 2

Alla på företaget är licensierade enligt säker vatten. Besök gärna säker vattens hemsida